İnovatif fikirleri zenginleştirmeyi ve artırmayı hedefleyen İnovasyon Merkezi, Artema’nın rekabet gücünü artıracak yeni ürün, malzeme, süreç ve teknolojileri araştırıyor ve hayata geçiriyor.